Hizmet Standartları

İLÇEMİZ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

01.01.2022-31.12.2023

SIRA NOHİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1GIDA YARDIMI1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa)
5. Banka Hesap Numarası
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)
2
YAKACAK YARDIMLARI
1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa ) 
En geç yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde başvurular karara bağlanır. Uygun bulunan başvurulurda yakacak yardımı teslimi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün vakfımıza yakacak sevkiyatı yaptığı tarihte yapılır.
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)
3BARINMA YARDIMLARI1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
5. Barınma ihtiyaç Raporu/Varsa hasar tespit Raporu/Fotoğraf
6. Banka Hesap Numarası
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)
4AİLE YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/  Periyodik Nakit/Giyim)1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi 
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )
5. Banka Hesap Numarası
30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)
 15 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)
5ŞARTLI EĞİTİM, SAĞLIK ve GEBELİK YARDIMI (ŞESY)1. SYDV ŞESY Başvuru Formu(İlk defa yapılan başvuruluyorsa), ŞESY Sözleşmesi
2. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (evli ise kendisinin ve eşinin) (İlk defa yapılan başvuruluyorsa)
3. Sorgu İzin Dilekçesi
30 GÜN
6KATILIM PAYI YARDIMLARI1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
5. Banka Hesap Numarası
30 GÜN
7KRONİK HASTALIK YARDIMI1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
5. Banka Hesap Numarası
NOT: Bütünleşik sisteme Halk Sağlığı Sisteminde veri gelmesiyle başlar.
15 GÜN
8YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIM PROGRAMI1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (İlk defa başvuruluyorsa)
30 GÜN
9AFET DESTEKLERİ(Deprem, Yangın, Sel vb.)1. SYDV Başvuru Kayıt Formu (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi, Resim
5. Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.
3 GÜN
10GENEL SAĞLIK SİGORTASI1. GSS başvuru formu  (İlk defa başvuru yapılıyorsa )
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi  (kendisi, eşi ve ailedeki 18 yaş üstü çocuklar, aynı hanede kalıyorsa anne, babanın), Resim
30 GÜN
11PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)                      1. Fayda sahibi başvuru formu
2. Sorgu İzin Dilekçesi
3. Proje hazırlama formatı
4. Proje başvuru formu
5. Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi, Resim
6. Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)
Not: Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne gönderilir.
30 GÜN
12EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIMI ve ÖKSÜZ-YETİM YARDIMI1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
13MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM PROGRAMI ve MUHTAÇ ASKER AİLESİ ÇOCUKLARINA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI1. SYDV Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)
142022 SAYILI KANUNUN UYGULAMASI(65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ENGELLİ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI)1. 2022 Başvuru Kayıt Formu ( İlk defa başvuru yapılıyorsa)
2. Başvuru Dilekçesi
3. Sorgu İzin Dilekçesi
4. Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (İlk defa başvuru yapılıyorsa)
5. Sağlık Kurulu Raporu(Engelliler İçin) 
30 GÜN (İlk Defa Başvuruluyorsa)
15 GÜN  ( Sonradan değerlendirilmek üzere verilen dilekçelerde)

NOT: Yukarıda belirtilen hizmetlerden faydalanılmak üzere başvurulması için 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 2. Maddesi gereğince “Fakrü zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar ile geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkânı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler bu Kanun kapsamı içindedir. Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır.”

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim İsim…………… Kaymakamlığı
UnvanVakıf MüdürüUnvan Özel Kalem
Adres Adres 
Telefon – Fax  Telefon – Fax
e-Postabasvuru@sydv.org.tr e-Posta