Diğer Yardımlar

Tki yakacak yardımı

• Yardım talebinde bulunan kişinin ikameti Osmangazi ilçesi sınırları içeresinde olması gerekmektedir.
• Hanesinde doğalgaz tesisatı olan haneye yakacak yardımı talebi yapılamamaktadır.
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre  değerlendirilmektedir.

İstihdama yönlendirme

• 18-45 yaş arası gss başvurusu g0 ( yeşil kart) olan bireylerden hanesinde SGKlı çalışan olmayan ve engelli aylığı almayan kişiler bütünleşik sistem üzerinden istihdam görevleri sekmesinde ‘istihdama yönlendirilecek hane dosyaları’ içinden bakılır ve listede ismi bulunan kişiler vâkıfa davet edilmektedir.
• Davet sonucu vâkıfa gelen kişilerle birebir görüşülüp çalışabilir nitelikte olup olmadığına karar verilmektedir.
• Çalışabilir nitelikte olan bireylerden 1 kişi tarafımıza açılan İŞKUR sisteminden İŞKUR’a kaydı yapılıp özgeçmiş doldurulur ve uygun iş eşleştirmeleri yapılarak şahsın gitmek istediği işe başvuru yapılıp ‘^günlük gönderme formu’ verilir.
• Günlük gönderme formuyla birlikte kişi iş görüşmelerine gider ve sonucunu forumda ilgili bölüme işveren tarafından imzalanmış bir şekilde vakfa teslim eder.
• İstihdama yönlendirilen kişilere yılda en fazla 3 kez olmak şartıyla 40-100 tl arası işe yönlendirme yardımı verilmektedir
• İstihdama yönlendirilen ve işe başlayan kişilere 1 kereye mahsus brüt asgari ücretin 1/3 ü kadar işe başlama yardımı verilmektedir. Herhangi bir neden belirtmeksizin İstihdam davetine katılmayan kişilere merkezi yardımlar ve ayni yardımlar hariç hiçbir şekilde nakdi yardım verilmez
• Tarafımızdan işe yerleştirilen kişilerden şartlı sağlık ve eğitim yardımlarından faydalanan kişilerin 3 yıl içinde 12 ayı geçmemek kaidesiyle yardımdan faydalanmaya devam ederler.
• İstihdama kazandırıcı faaliyetlerde öncelik, çok çocuklu ve çok yardım alanlardan başlanılmaktadır.

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş