Şartlı Sağlık, Eğitim ve Gebelik Yardımları

Şartlı eğitim, sağlık ve gebelik yardımı (ŞNT)

• ŞNT müracaatı anne adına alınmalıdır. Eşler boşandı ise vasilik belgesi istenerek vasi adına müracaat alınır.
• Müracaat esnasında başvuru formu, anne ve çocuklarına ait kimlik fotokopileri teslim alınacaktır.
• Müracaatçının yaşamış olduğu hanede ki kişilerin sosyal güvencesi olması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir. Ancak istihdam listesinde olup yardımı kabul edildi durumda olanların işe girmeleri neticesinde yardımları 2 yıl süre ile devam edecektir.
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.
• Yatılı eğitim gören ve açık öğretim öğrencileri ŞNT yardımından faydalanamamaktadır
• ŞNT eğitim yardımı alan öğrencilerin okul devamsızlık oranı iki ay toplamında   % 20 oranını geçmemelidir
• ŞNT sağlık yardımı alan öğrencilerin sağlık muayene döneminde aile hekimlerine sağlık kontrollerini yaptırması gerekmektedir.
• Gebelik yardımı müracaatları gebeliğin her safhasında gebelik raporu ile birlikte müracaat edebilir.
• Gebelik doğum ile sonuçlandığında müracaatçının doğum raporu ve yeni doğan çocuk ile ilgili kimlik fotokopisini vakfımıza getirmesi gerekmektedir. Vakıf tarafından doğum raporu sisteme işlenerek lohusa işlemi başlatılacaktır.
• Lohusalık şartlı gebelik yardımının bir alt yardım programıdır. Şartlı gebelikten faydalanan bireyin doğum sonrası (canlı ya da ölü olduğuna bakılmaksızın) en fazla 2 ay olmak üzere ödenmektedir. İlgili dönem sağlık takipleri yapılmak kaydıyla ödeme yapılmaktadır.
• Sağlık yardımı tamamlanan ve eğitime başlayan çocuklar için fayda sahibi tarafından eğitim formu doldurması gerekmektedir.

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş