2022 Yaşlı, Engelli ve Engelli Yakını Aylıkları

Engelli aylığı

• Engelli raporu en az  %40 ve üzeri olmalıdır.
• Evek aylığı alan kişi aynı zamanda 2022 kapsamında ki yardımlardan yararlanamaz.
• 65 yaş ve üzerinde olup engelli aylığı talebinde bulunan vatandaşların raporunun en az %70 ve yukarısında olmalıdır.  Altında kalanlar için engelli aylığı yerine yaşlı aylığı müracaatı alınmalıdır. Ancak şahsın 65 yaşını doldurmadan önce engelli aylığı alması ve daha sonrasında yardımın durdurulması ( muhtaç olmamadan kesilme, vakıf sınırları dışına çıkma vb.) hallerinde bu şart (yaş sınırı) gözletilmez
• Engelli aylığı için müracaatta bulunan şahsın kendisine ait sağlık güvencesi olması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir.
• Ancak şahsın bir yakının üzerinden sağlık güvencesi olması yardım talebinin ret olmasına tek başına bir etken değildir.
•  Vefat eden hak sahibinin hak ettiği dönemlere ait çekemediği paranın mirasçılarına ödemesi işlemlerinde, noterden veraset ilamı ile birlikte, tüm mirasçılarının vakfa gelip dilekçe ile müracaat edip,  dilekçesinde IBAN numarası belirtmesi gerekmektedir.
• Haksız yere çekilen maaşın  (SGK’LI çalışırken veya vefat eden kişinin maaşını çekilmesi) durumlarında çekilen paranın genel müdürlük’ ün merkez bankası hesabına yatırılması gerekmektedir.
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

Engelli Yakını Aylığı

• Engellinin raporu %40 ve üzeri olmalıdır
• Evek aylığı alan kişi aynı zamanda 2022 kapsamında ki yardımlardan yararlanamaz.
• Engellinin anne veya babasından birisinin sosyal güvenlik kurumuna tabi olması Engelli Yakını Aylığı yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir.
• Müracaatçının yardım talebi 3294 sayılı yasa hükümlerine göre hanede kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.
• Engelli aylığı alıp engel oranı %40 ile %69 olan anne ya da baba, engelli yakını aylığı için de başvurabilir. Ancak engelli aylığı alan anne ya da babanın engel oranı %70 ve üzerinde ise engelli yakını aylığı başvurusu yapamazlar.  Bu durumda maaş engelli olmayan ebeveyne aktarılabilir.

Yaşlı aylığı

• Müracaatçının yaşı 65 ve üzeri olmalı
• Evek aylığı alan kişi aynı zamanda 2022 kapsamında ki yardımlardan yararlanamaz.
• Yaşlı aylığı için müracaatta bulunan şahsın kendisine ait sağlık güvencesi olması yardım müracaatı için engel teşkil etmektedir
• Ancak şahsın bir yakının üzerinden sağlık güvencesi olması yardım talebinin ret olmasına tek başına bir etken değildir.
• Müracaatçının yardım talebi 26 nisan 2016 tarih ve 6704 sayılı yasa hükümlerine göre; sadece kendisi ve eşinin gelirleri ve mal varlıkları dikkate alınacak olup kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3 ünün altında olması halinde vakıf mütevelli heyetince değerlendirilmektedir.

Diğer Resimler
Sosyal Medyada Paylaş