PERSONEL ALIM İLANI

İZNİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

                                                                       İLAN

İŞYERİ BİLGİLERİ:

İşyeri Adı: İZNİK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı        

Adres: Yeni Mahalle Kılıçaslan Cad.o:168 / İZNİK

Telefon: 0 224 757 54 51

TALEP BAŞVURU BİLGİLERİ:

Açık İş Sayısı:4

Başvuru Tarihleri:07.02.2023-09.02.2023 (Saat 16:00’e kadar)

Başvuru Adresi: Yeni Mah. Kılıçaslan Cad.No:168

İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:

İş Alanı/Pozisyon: 3 Bayan Yaşlı Hasta Bakımı Temizlik Elemanı + 1 Erkek Yaşlı Hasta Bakımı Temizlik Elemanı

İstenen Meslek: Yaşlı Hasta Bakımı Temizlik Elemanı

ÇALIŞMA SAATLERİ:

Çalışma Süresi: Haftalık 40 saat

Çalışma Saatleri:08.30/17.30

 Çalışma Adresi: Proje kapsamında tespit edilmiş olan vatandaşların evlerinde.

MÜRACAAT KOŞULLARI:

Temizlik Elemanı İçin:

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

3.Çalışmasına engel hali olmamak,

4.BURSA İli, İZNİK ilçesinde son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl süreyle ve kesintisiz şekilde ikamet ediyor olmak,

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Proje kapsamında istihdam olunacak çalışanların geriatri bölümü mezunlarından olması tercih sebebidir. Engelli ve yaşlı bakım konusunda sertifika sahibi kişiler öncelikli olarak projede istihdam edilir.

7.Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

8.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve engeli bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2.1 adet vesikalık fotoğraf

3.Sağlık Kurulu Raporu

4.Adli Sicil Kaydı

5.İkametgâh Belgesi

6.Ehliyet Fotokopisi (Erkek Adaylar)

7.Diploma Fotokopisi (Belgenin aslı gösterilecek kurumumuzda fotokopisi alınacaktır.)

NOT:

*Ücret olarak asgari ücret verilecektir. 

** İşe alımda Yaşlı refakatçi, Hasta Refakatçi veya engelli bakım kursuna katıldığına dair sertifika veya devam ettiğine dair belge sahibi olanlara öncelik tanınacak olup, işe yerleşmeye hak kazananlara vakıf ilan panosunda ve telefonla tebliğ yapılacaktır.