Evde Bakım Yardımı

• Kimler faydalanabilir?

Sağlık raporuna göre ağır engelli veya tam bağımlı olan yetişkinler ile ÇÖZGER raporunda Çok İleri Düzeyde ÖGV(70-79), Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89), Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ibaresi olan çocukların bakımını sağlayan ihtiyaç sahibi yakınları başvurabilir.

Engelli bireyin bakıma ihtiyacı olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olması gerekmektedir.

• Nasıl bir destek veriliyor?

Her ay düzenli olarak engellinin bakımını yerine getiren kişinin, banka hesabına nakdi yardım yatırılır.

• Nasıl başvurulur?

İl Müdürlüklerimiz, Sosyal Hizmet Merkezlerimize başvurabilirsiniz.