VEFA PROJESİ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUCU

11.01.2024 tarihinde işe alım komisyonunca yapılan mülakat neticesinde başvurusu olumlu değerlendirilen asil ve yedek adayların isim ve puan sıralaması aşağıda açıklanmıştır. Komisyon kararı, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması halinde Vakıf Mütevelli Heyetince onaylanmasının ardından adaylar sözleşmeye davet edileceklerdir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (KADIN) 6 KİŞİ

ADI SOYADI PUANI

1-Lütfite BAY 96,00 (Asil)

2-Ümmühan DURGUT 94,25 (Asil)

3 Ayten BAYRAKTAR 94,00 (Asil)

4-Münevver KAYNAK 93,00 (Asil)

5-Emine GÜMÜŞ 92,00 (Asil)

6-Şaziye KAMACI 91,50 (Asil)

7-Hanife PALTA 84,25 (1.Yedek)

8-Fatma DEMİR 83,5 (2.Yedek)

9-Fatma YILDIRIM 82,00 (3.Yedek)

10- Aysel KÜÇÜKDEMİR 81,50 (4.Yedek)

11-Zeynep ÇEKİÇ 78,25 (5.Yedek)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) 1 KİŞİ

1-İsmail DEVRİM 98,75 (Asil)

2-Muharrem YAVUZ 93,75 (Yedek)

3-Mehmet Emin TİLKİ 91,25 (Yedek)